ربات‌های قابل انعطاف

ربات‌های قابل انعطاف با دستان نرم و پوست حساس

این ربات‌های قابل انعطاف با الهام از جانداران ساخته شده‌اند و با کارکرد سیال خویش مزایای بخش اعظمی دارا‌هستند . آنان کار کشته به حرکات زیاد ظریف‌تر از همتایان مشقت بار خویش می باشند , البته تا به امروز گنجایش ادراک چیستیِ اشیایی را که با آنان در ارتباطند نداشته‌اند . رباتی با دستان قابل انعطاف و پوستی دارای […]

» Read more

ربات چیست

ربات ها دارنده گونه های و گونه های متمایز میباشند و متناسب با کاربردشان ممکن است چرخ دار , پادار , پروازی , آبی رنگ یا این که … باشند . ربات ها از عمل در کارگاه های صنعتی گرفته تا جراحی و بازی فوتبال , می توانند وظیفه های مختلفی داشته باشند و ممکن است به کوچکی یک سکه […]

» Read more

پرنده رباتیک به پرواز در امد

شرکت رباتیک Festo ربات های متمایز اختراع نموده است . یکی‌از این ربات ها SmartBird اسم دارااست . این ربات پرنده با الهام از گاکی شمالی ( نوعی پرنده ) ابتکار شده‌است . گونه نخستین و فراوان سبک آن دارنده خصوصیت های آیرودینامیکی است و می‌تواند به راحتی از روی زمین بلند شود و فارغ از نیروی مازاد پرواز نماید . […]

» Read more