هوش مصنوعی چیست؟

هوش مصنوعی چیست؟
ریشه‌ها و ایده‌های حساس آن را بایستی در فلسفه , زبان‌شناسی , ریاضی ها , روان‌شناسی , نورولوژی و فیزیولوژی کاوش کرد و کاربردهای متفاوت و فراوانی در علم ها کامپیوتر , علم ها مهندسی , علم ها زیست‌شناسی و طبابت , علم ها ارتباطات و اکثری از علم ها دیگر دارااست . هوش تصنعی در دانش طبی امروزه به دلیل توسعه علم و پیچیده‌تر شدن مراحل تصمیم گیری , به کارگیری از سیستم‌های اطلاعاتی علی الخصوص سیستم‌های در حمایت ازArtificial Intelligence ( هوش تصنعی ) تصمیم گیری اهمیت بیشتری یافته است .

هوش تصنعی به سیستم‌هایی گفته میگردد که می تواند واکنش‌هایی شبیه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله فهم موقعیت پیچیده , مشابه سازی فرایندهای تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و جواب برنده به آنان , فراگرفتن و بضاعت و توان کسب علم و عامل برای حل مسایل را داشته باشند .

توسعه علم در حوزهٔ طبی و پیچیدگی تصمیمات مربوط به تشخیص و معالجه – همان حیات بشر – دقت متخصص ها را به به کارگیری از سیستم‌های حمایت کننده تصمیم گیری در کارها طبی جلب کرده است .

به همین بهانه , به کارگیری از اشکال متفاوت سیستم‌های هوشمند در طبی رو به ارتقا است , به مدل اى که امروزه تأثیر اشکال سیستم‌های هوشمند در طبی مورد مطالعه قرار گرفته است .

هوش تصنعی و مصنوعی به هوشی که یک اتومبیل در موقعیت گوناگون از خویش نشان می دهد , گفته میگردد . بیشتر نوشته‌ها و مقاله‌های مرتبط با هوش تصنعی , آن را تحت عنوان «دانش آشنایی و پباده سازی عامل‌های هوشمند» تعریف کرده‌اند .

یک برهان هوشمند , سیستمی است که با آشنایی محیط اطراف خویش , اقبال موفقیت خویش را بعد از محاسبه و بررسی ارتقاء میدهد .

جان مکارتی که کلمه هوش تصنعی را در سال ۱۹۵۶ بهره برد , آن را «دانش و مهندسی ساخت ماشین‌های هوشمند» تعریف کرده‌ است . پژوهش ها و جستجوهایی صورت گرفته چهت نیل به ساخت چنین ماشین‌هایی با بخش اعظمی از رشته‌های علمی در رابطه و همیاری است , مثل علم ها کامپیوتر , روان‌شناسی , فلسفه , عصب‌شناسی , علم ها ادراکی , تئوری در دست گرفتن , احتمال ها , بهینه‌سازی و منطق .

هوش تصنعی به وسیله فلاسفه و ریاضی‌دانانی مثل بول که مبادرت به ارائهٔ ضوابط و نظریه‌هایی در خصوص منطق نمودند , بیان شده بود . با ابتکار رایانه‌های الکترونیکی در سال ۱۹۴۳ , هوش تصنعی و مصنوعی , پژوهشگران آن زمان را به چالشی بزرگ فراخواند . درین وضعیت , چنین به‌ لحاظ میرسید که‌این فنّاوری قدرتمند به شبیه‌سازی رفتارهای هوشمندانه خواهد بود .

با وجود مخالفت گروهی از متفکرین با هوش تصنعی و مصنوعی که با شک و تردید به کارآمدی آن می نگریستند صرفا بعداز چهار ده سال , شاهد به دنیاآمدن ماشینهای شطرنج گشوده و دیگر سامانه‌های هوشمند در صنعت های متفاوت شدیم . اسم هوش تصنعی و مصنوعی در سال ۱۹۶۵ میلادی تحت عنوان یک علم تازه ابتکار عمل شوید .

اما عمل دراین مورد از سال ۱۹۶۰ میلادی آغاز شد . بیشتر شغل های پژوهشی نخستین در هوش تصنعی بر روی انجام ماشینی بازی‌ها و هم ثابت قضیه‌های ریاضی با امداد رایانه‌ها بود . نخست چنین به لحاظ می‌آمد که رایانه‌ها قوی خواهند بود چنین فعالیت‌هایی را صرفا با فایده به چنگ آوردن از تعداد دوچندان متعددی کشف و کاوش برای مسیرهای حل زمینه و آنگاه گزینش شایسته ترین روش برای حل آنها به انجام رسانند .

این اصطلاح ( هوش تصنعی ) برای نخستین بار به وسیله جان مکارتی ( John McCorthy ) – که از آن به‌ تیتر بابا «علم و علم ایجاد ماشینهای هوشمند» یاد می گردد , استعمال شد . آقای جان مکارتی اختراع کننده یک کدام از زبان‌های کد نوشتن هوش تصنعی به اسم لیسپ ( به انگلیسی : lisp ) هم می‌باشند . با این تیتر می‌توان به نام و نشان رفتارهای هوشمندانه یک ابزار تصنعی پی پیروزی .

( ساختهٔ دست آدم , غیر نرمال , تصنعی ) درحال حاضر آنکه AI تحت عنوان یک اصطلاح همگانی پذیرفته شده که مشتمل بر محاسبات هوشمندانه و ترکیبی ( مرکب از مواد تصنعی و مصنوعی ) است . از اصطلاح «strong and weak AI» می‌توان تا حدودی برای معرفی رده‌بندی سیستم‌ها بهره برد . AI‌ها در رشته‌های مشترکی زیرا دانش کامپیو‌تر , روان‌شناسی و فلسفه مورد مطالعه قرار میگیرند , که مطابق آن منجر ساخت یک کردار هوشمندانه , فراگرفتن و سازگاری می شود و معمولاً دسته پیشرفتهٔ آن در ماشین‌ها و کامپیوتر‌ها به کار گیری میگردد . زبان‌های کد زدن هوش تصنعی و مصنوعی lisp , Prolog , clips , VP – Expert میباشد .

امتحان تورینگ

امتحان تورینگ آزمونی است که بوسیله آلن تورینگ در سال ۱۹۵۰ در نوشته‌ای به اسم «محاسبات ماشینی و هوشمندی» مطرح شد . درین امتحان قوانینی آماده می گردد که فردی با ماشینی تعامل برقرار نماید و پرسش‌های کافی برای بررسی اقدامات هوشمندانهٔ اتومبیل , از آن بپرسد . در‌حالتی که در پایان تست نتواند تشخیص دهد که با آدم و یا این که با اتومبیل در تعامل بوده است , آزمایش تورینگ با موفقیت انجام یافته شده‌است . تا کنون هیچ ماشینی از این امتحان با موفقیت خارج نیامده است . کوشش این امتحان برای تشخیص صحت هوشمندی یک سیستم است که سعی بر مشابه سازی آدم دارااست .

اتاق چینی

اتاق چینی بحثی است که به وسیله «جان سیرل» در ۱۹۸۰ مطرح شد در این مسیر که یک خودرو سمبل گرا هیچ وقت نمی‌تواند دارنده ویژگی‌هایی مثل «مغز» و یا این که «فهمیدن» باشد , صرف حیث از این‌که چقدر از خویش هوشمندی نشان دهد .

رئیس پیچیدگی

تولید و اختراع فوت‌و‌فن و تکنیک‌های اضطراری برای مدیر پیچیدگی را بایستی تحت عنوان هستهٔ بنیادین تلاش‌های علمی و پژوهشی پیشین , درحال حاضر , و آتی , در همگی زمینه‌های علم ها رایانه همراه , و علی الخصوص , در هوش تصنعی و مصنوعی معرفی کرد . شیوه‌ها و تکنیک‌های هوش تصنعی و مصنوعی , در واقع , برای حل آن جور از مساله به‌وجود آمده‌ است که به صورت آسوده به وسیله برنامه‌نویسی تابعی ( Functional programming ) , یا این که شیوه‌های ریاضی قابل حلّ نبوده‌اند .

در بخش اعظمی از موردها , با پوشانیدن و مخفی ساختن جزئیات فاقد اهمیت است که بر پیچیدگی فائق میاییم و می توانیم بر روی بخش‌هایی از موضوع متمرکز شویم که مهم‌تر است . کارایی حیاتی در واقع , ساخت و دستیابی به لایه‌ها و ترازهای بالا‌تر از هوشمندی تجرید را آرم میرود , تا آنجا که , آخر و عاقبت برنامه‌های کامپیوتری صحیح در‌‌ به عبارتی سطحی فعالیت خواهند کرد که خویش انسان‌ها رسیده‌اند .

به امداد پژوهش‌های گسترده محققان علم ها دارای ربط , هوش تصنعی و مصنوعی تا به امروز منش بخش اعظمی پیموده‌ است . در این راه , تحقیقاتی که بر روی بضاعت یاد دادن زبان‌ها انجام گرفت و همینطور شعور عمیق از احساسات , پژوهشگران را در پیشبرد این علم امداد متعددی کرده‌ است . یکی‌از هدف ها متخصص ها , ساخت ماشینهایی است که دارنده احساسات بوده و دستکم نسبت به‌وجود خویش و احساسات خویش باخبر باشند . این اتومبیل می بایست بضاعت و توان تعمیم تجربیات دیرین خویش در وضعیت شبیه نو را داشته و براین اساس مبادرت به بسط دامنه علم و تجربیاتش نماید .

هوش تصنعی و مصنوعی اکنون در سرویس بسط علم ها رایانه همراه هم است . زبانهای ساخت برنامه توسعه یافته , که توسعه و گسترش ابزارهای هوشمند را ممکن ساخته‌اند , پایگاه‌های داده‌ای توسعه یافته , موتورهای کاوش , و بخش اعظمی نرم‌افزار‌ها و ماشین‌ها از حاصل پژوهش‌هایی به سوی هوش تصنعی بوده‌اند .

تکنیک‌ها و زبان‌های کد نوشتن هوش تصنعی

تلاش اول کد زدن هوش تصنعی تولید ساختار کنترلی مورد لزوم برای محاسبه سمبولیک است زبانهای کد زدن LISP , PROLOG علاوه بر این‌که از مهمترین زبانهای مورد به کارگیری در هوش تصنعی می‌باشند خصوصیات نحوی و معنایی آنها سبب ساز شده که آنان شیوه‌ها و رویه حل‌های کار کشته برای حل قضیه ارایه نمایند . تاثیر شایان توجه این زبان‌ها بر روی توسعه و گسترش AI از جمله توانایی‌های آنان تحت عنوان «ابزارهای فکرکردن» است . در حقیقت‌‌ همانطور که هوش تصنعی روند رویش خویش را طی میکند , زبانهای LISP , PROLOG بیشتر مطرح می شوند که‌این زبان‌ها فعالیت خویش را در محدوده بسط سیستم‌های AI در صنعت و دانشگاه‌ها دنبال مینمایند و طبیعتاً داده ها در زمینه‌ی این زبان‌ها تحت عنوان قسمتی از مهارت هر برنامه نویس AI است .

PROLOG : یک گویش ساخت برنامه منطقی است . یک برنامه منطقی دارنده تعدادی ویژگیهای ضابطه و منطق است . در حقیقت خویش این اسم از کد نوشتن PRO در LOGIC می آید . درین گویش یک مفسر برنامه را بر پایه ی یک منطق می‌نویسد . ایده به کارگیری توصیفی محاسبهٔ نخستین برای ابلاغ خصوصیات حل موضوع یکی‌از محوریتهای شرکت کردن PROLOG است که برای دانش کامپیو‌تر به طور کلی و بطور جزئی برای لهجه کد نوشتن هوشمند مورد به کار گیری قرار می گیرند .

LISP : اصولاً LISP یک لهجه بی نقص است که دارنده عملکرد‌ها و لیست‌های لازمه برای تعریف عملکردهای تازه , تشخیص تناسب و بررسی معانی است . LISP به برنامه نویس اقتدار بدون نقص برای اتصال به ساختارهای اطلاعاتی را می دهد گر چه LISP یکی‌از قدیمی‌ترین‌ترین زبانهای محاسباتی است که هنوز فعال است البته توجه کافی در کد نوشتن وطراحی بسط سبب ساز شده‌است که‌این یک لهجه کد نوشتن فعال باقی بماند .

در حقیقت این نوع کد نویسی طوری مفید بوده‌ است که تنی چند از از سایر زبان‌ها براساس کارایی ساخت برنامه آن سازه شده‌اند : مانند FP , ML , SCHEME

یک کدام از مهم ترین برنامه‌های مربوط به LISP برنامه SCHEME است که یک تاءمل مجدد در باره گویش در آن موجود است که به وسیله گسترش AI و برای یادگرفتن و اصول دانش کامپیو‌تر مورد استعمال قرار می گیرد .

عامل‌های هوشمند

سیستم‌های چابکدست

سیستم‌های مجرب زمینه‌ای پر کاربرد در هوش تصنعی و مهندسی علم است که با دقت به نیاز روزافزون دولت ها بر اتخاذ رویکرد حل‌ها و تصمیمات پرسرعت در مواقعی که دانش‌های پیچیده و چندگانهٔ انسانی مایحتاج است , بر اهمیت نقش آنها افزوده نیز میشود . سیستم‌های کارآزموده به حل مسائلی میپردازند که معمولا نیازمند تخصّص‌های کاردانان و متخصّصان انسانی است . به خواسته بضاعت و توان بر حل مساله در چنین سطحی ( ترازی ) , دسترسی هرچه بیشتر اینگونه سامانه‌ها به علم جانور در آن موضوع یگانه حتمی می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *