کشف آنتی‌بیوتیک‌های قدرتمند به یاری هوش مصنوعی

یادگیری خودرو مولکول‌هایی را که چه بسا دربرابر سویه‌های غیرقابل معالجه باکتری‌ها اثر دارا هستند , کشف مینماید . یک روش یاد گرفتن خودرو , اشکال نو و قدرتمندی از آنتی‌بیوتیک‌ها را از مخزنی متشکل‌از بیش تر از ۱۰۰ میلیون مولکول شناسایی کرد . یک کدام از این مولکول‌ها , مولکولی است که دربرابر […]

» Read more