دستگاه دروغ سنج چه گونه ابداع شد؟

دستگاه دروغ سنج چه گونه ابداع شد؟ انسان همواره پیرو یافتن راهی برای تشخیص دروغ بوده است ; بدین مراد , در زمان قرن‌ها , راه‌حل‌های متفاوتی برای این مورد اختراع و به فعالیت گرفته‌شده است که بخش اعظمی از آن ها , آمیخته با خرافات یا این که شکنجه بوده‌اند ولی درین دربین , روش‌هایی هم بر شالوده اصول علمی و فیزیولوژیکی تن نوآوری شده‌است . یک کدام از اختراعات کلیدی قرن بیستم , دستگاه دروغ‌سنج یا این که پلی‌گراف است […]

» Read more