جارو برقی رباتیک اکووکس به هوش تصنعی مجهز می گردد

جاروبرقی روباتیک اکووکس دسته دیبات آزمو 960 با به کارگیری از هوش تصنعی و مصنوعی اشیایی مثل کابل و جوراب را روی زمین شناسایی کرده و از برخورد با آنان خودداری مینماید . یکی‌از مشکلات جاروبرقی‌های روباتیک این است که پیش از روش پرتاب کردن آن ها می بایست اشیایی نظیر کابل , جوراب […]

» Read more