ربات BotVac : ربات جارو هوشمند

ربات BotVac یک ربات جارو هوشمند بوده که از روش WiFi به گوشی تلفن هوشمند شما متصل می گردد تا بتوانید آن را در اختیار گرفتن نمائید . موقعیت اختصاصی این ربات و D صورت بودنش به آن یاری می کند تا گوشه‌ها را هر چه خوبتر پاک نماید . همینطور طول کم این ربات آن […]

» Read more