دست رباتیک از روش سیستم عصبی خویش قادر به اخذ حس لامسه خواهد بود

تاکنون فناوری برنده به ساخت اشکال پروتزها و بازوهای رباتیک برای اشخاص نقص عضو شده‌است . ولی حق تقدم دارای اهمیت بازیابی شم لامسه و امداد به بهبود تجربه‌ی کاربری است . برای فردی که از داشتن پا یا این که دست محروم است , حیف کردن شم لامسه می تواند مضاعف دردناک باشد . با این‌که پروتز‌های پیچیده با انگشت‌های و […]

» Read more