توسعه‌ی درخت رباتیک بوسیله محققان اروپایی

دنیای حیوان ها سرشار از تحرک و ایده‌های ناب برای دانشمندان عرصه‌ی رباتیک است . تعجبی نیز ندارد که تا کنون شاهد ربات‌های حیوان‌نمای اکثری بوده‌ایم ; ولی چرا گیاهان تا به امروز چندان مورد اعتنا قرار نگرفته‌اند؟ آیا نمی توان درختی رباتیک ساخت؟ صراحت دارد که آنها از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر […]

» Read more