ربات‌ها رزومه‌‌های شمارا رد می نمایند , قبل از این که انسانی آن ها را ببیند

در دنیای روز جاری و با دقت به وقت‌گیر بودن فرآیند‌ امور , از شرکت‌های تجاری گرفته تا هتل‌ها بیشتراز پیش به نرم‌افزارها و سیستم‌های دیجیتال متعلق شده‌اند . برای موقعیت‌های کاری تازه همه‌روزه فراخوان‌هایی از طرف شرکت‌ها منتشر می شود و برای هر جای خالی فعالیت ممکن است صدها یا […]

» Read more