کشیدن نقاشی به وسیله ربات

ربات Line – us بازو ربات کوچک که به طریق wireless به رایانه همراه یا این که تلفن همراه متصل می گردد , می‌تواند هر طرح دیجیتال در کامپیوتر و تبلت را با به کار گیری قلم یا این که قلم‌ روی ورقه رسم نماید . این بازو ربات قابل حمل […]

» Read more

مسابقه پینگ پنگ با یک ربات هوشمند

بازی پینگ پنگ مسابقه پینگ پنگ با یک ربات هوشمند می‌تواند مضاعف دارای هیجان باشد . با تمام کلام هایی که جدیدا درخصوص هوش تصنعی و مصنوعی و مخاطرات احتمالی آن برای بشریت و محافظت اطراف محرمانه شده , البته کمپانی فناوری جهانی Omron , شیوه قابل انعطاف خیس و بی خطری را دراین مورد در پیش گرفته است . این شرکت بازی پینگ […]

» Read more