فناوری نو رباتیک صنعت ساختمان‌سازی را متحول می نماید

با ورود ربات‌ها به صنعت ساختمان‌سازی , ممکن است که در آینده‌ای نزدیک کارگران آدم ناچار به انجام وظیفه های طاقت فرسا , تکراری و اما خطرناک نباشند . با ورود ربات‌ها به صنعت ساختمان‌سازی ساخت خانه‌ها ایمن‌تر , سریع‌تر و ارزان‌تر میگردد , فاستبریک رباتیک ( Fastbrick Robotics ) پاسخی به ارتقا استدعا برای آرامبخش و نبود نیرو انسانی حرفه […]

» Read more