ساخت ماهی رباتیک برای پایش کیفیت آب

پژوهشگران ماهی رباتیکی ساخته‌اند که قادر است با شنا کردن در آب , محیط اطراف خویش را پایش نماید . این ربات ماهی با به کار گیری از سنسورهای خویش آلودگی‌ها را شناسایی و ادله آن را نظارت میکند . محققان با ساخت ربات‌ ماهی روشی نو را برای پایش آب‌های آزاد پیدا […]

» Read more