مسابقه پینگ پنگ با یک ربات هوشمند

بازی پینگ پنگ مسابقه پینگ پنگ با یک ربات هوشمند می‌تواند مضاعف دارای هیجان باشد . با تمام کلام هایی که جدیدا درخصوص هوش تصنعی و مصنوعی و مخاطرات احتمالی آن برای بشریت و محافظت اطراف محرمانه شده , البته کمپانی فناوری جهانی Omron , شیوه قابل انعطاف خیس و بی خطری را دراین مورد در پیش گرفته است . این شرکت بازی پینگ […]

» Read more