کشیدن نقاشی به وسیله ربات

ربات Line – us بازو ربات کوچک که به طریق wireless به رایانه همراه یا این که تلفن همراه متصل می گردد , می‌تواند هر طرح دیجیتال در کامپیوتر و تبلت را با به کار گیری قلم یا این که قلم‌ روی ورقه رسم نماید . این بازو ربات قابل حمل […]

» Read more