گوگل اسیستنت با‌هوش‌ترین دستیار دیجیتالی ۲۰۱۹ لقب گرفت

گوگل اسیستنتت با اقتدار پاسخ‌گویی درست ۹۲ . ۹ درصدی به سؤالات , چیره شد بالاترین امتیاز امتحان IQ دستیار دیجیتالی سال ۲۰۱۹ را کسب نماید . بازار دستیار دیجیتالی در اکنون رویش و گسترش است و به‌نظر میرسد هر سال دستیاران دیجیتالی تلاش خوبتر و پیشرفته‌تری از خویش نشان می دهند . حاصل امتحان IQ دستیار دیجیتالی سال ۲۰۱۹ […]

» Read more